Energiškai efektyvaus namo šildymas – elektrinis katilas ar šilumos siurblys?

Energiją taupanti statyba charakterizuojama mažu energijos sunaudojimu šildymo tikslais. Tuo pačiu kyla klausimas, ar verta turėti didžiules investicines išlaidas, susijusias su šilumos siurblio instaliacija?

Ar verta statyti dujotiekį, specialų kamino indėklą ir dujų katilinę? O gal be nereikalingų finansinių išlaidų suinstaliuoti naujovišką, komfortabilų ir saugų eksploatacijai elektrinį katilą?

Elektrinio katilo investicinių ir ekspolatacijos išlaidų palyginimas lyginant su šilumos siurbliu pavyzdiniam 150 m2 namui ir poreikiui šilumai 6000 kWh/metams atrodo sekančiai:

Geoterminis šiluminis siurblys kainuos iki 10 000 Eur (siurblio ir grunto kolektoriaus kaina). Darant prielaidą, kad vidutinis COP yra 4,0 – siurblys suvartoja 1500 kWh energijos. Pritaikant el. tarifą, vidutinės išlaidos 1 kwh siekia 0,11 Eur. Taigi metinės išlaidos šildymui šiluminiu siurbliu bus apie  170Eur.

Elektrinis katilas su akumuliacine talpa, kurios tūris 400-500 l, kainuoja apie 1800 Eur. Katilas suvartos 6000 kWh energijos. Naudojant naktinį el. tarifą ir šilumos akumuliaciją, vidutinės išlaidos 1 kWh bus 0,08 Eur. Taigi metinės šildymo elektriniu katilu išlaidos bus apie 450 Eur.

Šildymo išlaidos

Energiškai efektyvaus namo šildymo išlaidos

Investicijų kaštų palyginimas

Iš paprasto skaičiavimo matosi, kad šilumos siurblio instaliacija yra brangesnė 7200 Eur, o metinių eksploatacijos išlaidų skirtumas yra 280 Eur. Tai reiškia, kad investicija į šilumos siurblį grįš tik po apie 25 metų!

Galima daryti prielaidą, kad po tokio laiko bus galimi nauji technologiniai sprendimai ir šildymo sistema reikalaus modernizacijos. Taip pat reikia prisiminti, kad per tokį ilgą laiką gali atsirasti serviso bei pogarantinio aptarnavimo išlaidos, kurios greičiausia bus tikrai didesnės naudojant šilumos siurblį.

Esant namui, pastatytam tradicine technologija (plotas 150 m2, metinis šilumos poreikis apie 12 000 kWh), metinių eksploatacijos išlaidų skirtumas padidės iki 520 Eur. Tokiu būdu investicijų į šilumos siurblį grąža yra greitesnė, bet vis tiek bus beveik 14 metų!