Kiek kainuoja namo šildymas elektriniu katilu?

Šildymo išlaidos priklauso nuo eilės faktorių. Pati energija yra tiktai viena iš jų, ir tai ne pati svarbiausia. Verta žinoti, kuo reikia pasirūpinti, ir ką reikia padaryti, kad net keletą kartų sumažinti šildymo išlaidas.

Technologija ir pastato apšildymo standartas

Didžiausią įtaką šildymo išlaidoms turi pastato poreikis šilumai, t.y. technologija, kuria pastatas yra pastatytas ir šilumos nuostoliai, kurie jame būna. Labai svarbu yra apgalvotas pastato dizainas (jo masyvas) bei vieta, išnaudojanti natūralias sąlygas (pav. atitinkamas įstiklinimas iš pietų pusės, leidžiantis „gaudyti“ kaip galima daugiau saulės energijos).

Energijos sanaudos

Pastato energijos sąnaudos

Šilumos energijos poreikis. Lentelėje pateikiami poreikio skaičiavimai šilumos galingumui bei šildymo energijai priklausomai nuo pastato tipo (tai yra orientaciniai dydžiai, realus pastato poreikis turėtų būti nustatomas remiantis energetinėmis charakteristikomis, padarytomis asmens turinčio tam teisę pagrindu). Aiškiai matyti, kad šildymo kaštai sename pastate gali būti daug kartų didesni nei naujame name, taupančiame energiją!

Pagrindiniai energiją taupančio šildymo principai

  • Atitinkama sistemos kontrolė – temperatūros mažinimas patalpose, tada kai nėra gyventojų name, bei oro sąlygų kontrolė gali sumažinti energijos suvartojimą daugiau nei 30%.
  • Negalima perkaitinti patalpų – kiekvienas 1°C daugiau, tai 6% didesni šildymo kaštai.
  • Negalima uždengti radiatorių.
  • Temperatūros davikliai ir termostatai turi būti vietose, kur nepatirtų atsitiktinio atšalimo (skersvėjai) bei peršilimo (pav. saulės spinduliai ).
  • Taisyklingas patalpų vėdinimas, trumpam laikui atidarant langus visu pločiu, tuo pačiu uždarant termostatinius vožtuvus, kas leidžia oro pakeitimą į šviežią, per daug neperšaldant patalpų.

Elektros tarifo pasirinkimas

Šildymo išlaidos priklauso taip pat nuo atitinkamo apmokėjimo už elektros energiją tarifo parinkimo. Priklausomai nuo energijos pardavėjo, mokėjimų tarifai yra įvairūs. Vidutiniškai Lenkijoje pagal kainas nuo 2015 m. visos paros tarife G11 1kWh kaina yra 0,12 Eur. Šildymo tikslams bendrai geriausia pasirinkti G12 arba G12w (savaitgalio). Esant tarifui G12, pigią energiją galima naudoti laikotarpiais 22:00- 6:00 i 13:00-15:00, t.y. 42% laiko, kas duoda vidutinę kainą už 1 kWh 0,11 Eur. Naudojant pigesnį energetinį tarifą G12, verta papildomai akumuliuoti šilumą. Tam tikslui vartojamas buferinis rezervuaras (akumuliacinė talpa).

150 m2 pastate, kuriame šilumos energijos poreikis yra 6 kW, o metinis poreikis šilumai apie 12 000 kWh, naudojant šildymą grindyse – 500-800 l rezervuaras turi užtikrinti katilo darbą prie pigaus tarifo 80-100% laiko šildymo sezonu. Tokiu atveju vid. 1 kWh kaina nukrenta jau tik iki 0,08 Eur.