Kaip parinkti plėtimosi indą, siurblių grupę ir vamzdžius saulės kolektorių montavimui?

Plėtimosi indas

Skystis, pernešantis šilumą saulės kolektorių sistemoje (dažniausiai tai specialus neužšalantis skystis glikolio pagrindu), yra veikiamas didelių temperatūros svyravimų. Kartu su temperatūros didėjimu auga ir jo tūris, todėl vienu iš pagrindinių elementų, apsaugančių sistemą yra plėtimosi indas.

Minimalaus plėtimosi indo tūrio skaičiavimui naudojama formulė:

slėgio indo parinkimas

Kolektoriaus slėgio indo parinkimas

VN – netiesioginio šildymo boilerio tūris, dm3 (litrias)
Vinst – bendras saulės kolektorių sistemos tūris
n – saulės koliektorių kiekis
Vk – saulės koliektoriaus tūris
pn – maksimalus leistinas darbinis slėgis sistemoje: pn = 5.5bar
po – azoto slėgis išsiplėtimo inde (nustatoma 0.3 bar žemiau sistemos užpildymo slėgio)

Indo parinkimo palengvinimui galima naudotis lentele:

Slėgio indo parinkimas

Kolektoriaus slėgio indo parinkimo lentelė

Siurblio mazgas

Kitas svarbus elementas saulės kolektorių sistemose yra siurblių grupė. Firma Kospel siūlo dviejų krypčių saulės kolektorių komplektus su saulės kolektoriaus siurbliu, oro separatoriumi, srauto matuokliu, grįžtamuoju vožtuvu, saugos vožtuvu su 6 bar manometru, termometru ir jungtim, įgalinančia lengvai užpildyti sistemą saulės kolektorių skysčiu.

Rekomenduojamas srautas yra 0.5 – 1.6 l/min per 1 kolektorių. Jungiant didesnį kiekį kolektorių, galima priimti, kad srautas turi siekti kolektorių kiekį x 1 l/min. (pav. prie 20 kolektorių – srautas 20 l/min.)

1-10 kolektorių sistemose reikia taikyti siurblių grupes su srautu 2-12 l/min., prie 11-35 kolektorių – 8-38 l/min. Didesnėse sistemose galima jungti lygiagrečiai 2 siurblių grupes arba naudoti siurblius su didesniu našumu.

Pajungimo vamzdžiai

Parenkant vamzdžių diametrus saulės kolektorių sistemose, reikia atsižvelgti į rekomenduojamą šilumnešio greičio vertę srautui : 0.4 – 0.7 m/s. Palengvinimui galima naudoti lentelę:

Vamzdžių parinkimas

Pajungimo vamzdžių parinkimas saulės kolektoriui