Kiek energijos galima gauti iš saulės Lenkijos ir Lietuvos teritorijoje?

  1. Saulės spinduliavimo intensyvumas yra vidutiniškai 1000 kWh/m2/metus, priklausomai nuo rajono yra ribose 900-1100 kWh/m2/metus.
  2. 77% saulės spinduliavimo tenka vasaros pusmečiui (nuo balandžio iki rugsėjo).
  3. Metų bėgyje yra 1600 saulėtų valandų.
  4. Saulės spinduliavimo intensyvumo vidutinė dienos suma metų bėgyje yra 2,7 kWh/m2 (vasaros pusmetyje siekia 4,2 kWh/m2).
  5. Spinduliavimo dydis priklausomai nuo debesuotumo siekia: saulėtą vasaros dieną – 1000 W/kv.m, o esant mažam debesuotumui – 700 W/m2, esant pilnam debesuotumui – 50 W/m2.
Lenkijos žemielapis

Saulės intensyvumas Lenkijoje

Saulės kolektorių sistema projektuojama taip, kad vasaros pusmetį užtikrintų 80 – 100% šilto vandenio poreikio, kas vidutiniškai sudaro 60% metinio poreikio – tai pakankamas energijos taupymas iš įprastų energijos šaltinių.

Kadangi Lietuvoje yra panaši klimato juosta ir geografinė padėtis, galime daryti prielaida jog vidutinis saulės intensyvumas yra panašiam lygyje. Saules kolektorių parinkimui galima naudoti Lenkijos teritorijoje galiojančia normas ir rekomendacijas.

efektyvumas

Saulės kolektoriaus efektyvumas