Kaip parinkti elektrinio katilo EKCO galią?

Šilumos galios poreikio skaičiavimas reikalauja daug faktorių analizės, tame tarpe:

  • viso pastato šilumos atidavimo paviršiaus;
  • šilumos perdavimo per sienas, langus, lubas ir t.t., koeficientai;
  • patalpų ventiliacijos laipsnio;
  • pastato sugebėjimas akumuliuoti šilumą.

Aukščiau nurodytų duomenų žinojimas padeda nustatyti šilumos nuostolių dydį ir padeda parinkti atitinkamos galios katilą.

Esant naujai statomiems namams, tos išlaidos turi būti aprašytos projekte. Tačiau senesniuose pastatuose galime naudotis tik orientaciniais dydžiais.

Priimama, kad namuose nuo 80-jų iki 90-jų metų šilumos poreikis siekia 90-110 W/m2, kai tuo tarpu namuose, statytuose nuo 90-tų metų siekia 50-70 W/m2. Tai reiškia, kad gerai apšiltintam namui, kurio plotas 150 m2 užteks katilo su 8-12 kW galia, kas žinoma, žymiai prisideda prie sąskaitų už energiją sumažinimo.